ESFA Championship Reserve 
May 4, 2019, 1:00 pm
Waverley Old Boys
v
Sydney CBD FC
Sydney CBD