ESFA Championship 
July 20, 2019, 3:00 pm
Sydney CBD FC
v
Pagewood Botany
The Domain
Championship

The Domain