ESFA Championship 
August 10, 2019, 3:00 pm
Sydney CBD FC
v
Glebe Wanderers
The Domain
Championship

The Domain