ESFA Championship 
July 4, 2020, 3:00 pm
Sydney CBD FC
v
Coogee United
The Domain
Championship

The Domain