ESFA Championship 
July 18, 2020, 3:00 pm
Sydney CBD FC
v
Glebe Wanderers
The Domain
Championship

The Domain