ESFA Championship 
August 22, 2020, 3:00 pm
Sydney CBD FC
v
Pagewood Botany
The Domain
Championship

The Domain