ESFA Championship 
November 1, 2020, 3:00 pm
Sydney CBD FC
v
Glebe Gorillas
The Domain
Championship

The Domain